>> ללמוד אנגלית עם הטובים ביותר! פנו לפרטים <<

ריכוז זהויות בטריגונומטריה
משפט הסינוסים

משפט הסינוסים

משפט הקוסינוסים

משפט הקוסינוסים

גרף סינוס
גרף פונקציית סינוס
גרף קוסינוס
גרף פונקציית קוסינוס
גרף טנגנס
גרף פונקציית טנגנס


משולש ישר זווית

כאשר נתונים אורכי הניצבים
פתיחת הקובץ

נתונים: ניצב וזווית מולו
פתיחת הקובץ

נתונים: יתר ואחד הניצבים
פתיחת הקובץ

נתונים: יתר ואחת הזוויות
פתיחת הקובץ